Gy.i.k.

VIS MAIOR ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szervező a változtatás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Szervezőt felelősség nem terheli. Vis maiornak minősül háború, sztrájk, lázadás, baleset, tűz, árvíz, vihar, természeti katasztrófa, járvány, valamint bombatámadás vagy riasztás, továbbá minden olyan előre nem látható esemény, amely nem a Szervező hatásköre, vagy amelyek eredményeképpen a Rendezvény jogszerű és biztonságos keretek között nem bonyolítható le.

ADATKEZELÉS
Tájékoztatjuk, hogy adatait biztonságos szerveren, titkosítva, csak a szükséges ideig tároljuk, az adatokhoz való hozzáférés szigorúan korlátozott. A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy adatai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően és a technikai lehetőségekhez mérten a legnagyobb biztonságban és bizalmasan kerüljenek kezelésre.

REGISZTRÁCIÓ
A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött (http://www.ideaconference.hu/regisztracio). A jelentkezés kizárólag az űrlapon megadott személy számára érvényes, más személyre csak a regisztráció módosításával és a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházható át. A szállodai szobákat 15:00-tól tudják elfoglalni.

SZERZŐI JOGOK
A Rendezvény teljes hang- és képanyaga szerzői jogi védelem alatt áll. Tartalmát a Résztvevő számára kizárólag saját használatra teszi a Szervező hozzáférhetővé. Bármilyen formában történő továbbadása, sokszorosítása, idézése, hivatkozása vagy reprodukciója kizárólag a Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Amennyiben Résztvevő a fentiekben foglaltakat megszegi, úgy Szervező jogosult jogainak érvényesítése végett a megfelelő jogi eljárást kezdeményezni a Résztvevővel szemben, amely során követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését, továbbá jogosult a Szervező által szervezésre kerülő jövőbeni Rendezvényeken való részvételtől eltiltani.

KÉP-ÉS HANGFELVÉTEL
A rendezvényen kép- és hangfelvétel készül. Résztvevő jelen házirend elfogadásával és a Rendezvényen való részvételével – minden további megkérdezése nélkül – előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja a Résztvevő arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez a Rendezvényen a Szervező vagy a Szervező által megbízott szakember által történő hang és/vagy fényképfelvétel készítése útján, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevezhető meg. Amennyiben a Résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is megnevezhető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. Szervező a későbbiekben a Résztvevő tekintetében korlátozás nélkül, szabadon jogosult a Résztvevőről készített és készült hang- és/vagy képfelvétel és megjelenítés hasznosítására, felhasználására (pl. a Rendezvény népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására a vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Résztvevő ezekért sem előre, sem pedig utólag semminemű ellenszolgáltatásra nem jogosult és ilyen jellegű igényt vagy követelés nem támaszthat Szervezővel szemben.

DRESS CODE
Business casual.

ÉRKEZÉS
A regisztráció a rendezvény mindkét napján 08:00 és 9:00 között zajlik. Az első programelem pontosan 9:00-kor kezdődik, így kérjük, időben érkezzen. Az előadások alatt a konferenciateremben a mobiltelefonokat, laptopokat és egyéb elektronikai eszközöket lenémítva lehet használni.

RUHATÁR
A Rendezvényen ruhatár működik. Mindazonáltal a Szervező a ruhatárban elhelyezett értékekért felelősséget nem vállal.

PARKOLÁS
A rendezvény helyszínén a Four Points by Sheraton Hotel és Konferenciaközpont előtti parkoló, valamint az IQ Kecskemét Kft. mélygarázsa biztosít parkolási lehetőséget a résztvevők részére.

KIÁLLÍTÓK
Leendő kiállítóink számára részletes tájékoztatást az info [at] ideaconference.hu e-mail címen adunk.

SZPONZORÁCIÓ
Szponzori tájékoztató letöltése