Dr. Pintyőke Gábor

Dr. Pintyőke Gábor
Dr. Pintyőke Gábor
okl. építőmérnök, Dr. techn., ny. egyetemi adjunktus, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, ügyvezető PI Innovációs Kft.

Dr. Pintyőke Gábor okleveles építőmérnök, műszaki doktor, a Budapesti Műszaki Egyetem, Építőmérnöki Kar, Szerkezet-építőmérnöki Szakán végezte tanulmányait. Egyetemi adjunktusként tanított ugyanezen az egyetemen 2013-ig, majd nyugdíjas egyetemi adjunktusként 2015-ig. Több ízben vett részt óraadóként a karlsruhei és bécsi műszaki egyetemek építőmérnöki képzésében.

Munkásságát több mint 200 mérnöki létesítmény tervezése, szakértői felülvizsgálata, megerősítése - a mérnöki munka szinte minden területén (vasbeton, acél, fa és tégla) - fémjelzi. Egyik legfontosabb munkája az Országház rekonstrukciója keretén belül statikai szakértői felülvizsgálatok, kőcserék és nehézállványok tervezése, tervezői művezetése 35 éven keresztül (1978-2013) mint vezető statikus tervező, illetve szakértő.

Bejelentett szabadalom:
„Eljárás hulladék vas-hidroxid iszap betonipari hasznosítására” Dr. Tátrai Ferenc és Kőrösiné Dudás Éva vegyészmérnökkel közösen. ( 1989.06.13. 16042, 3062/89) (Szabaddá téve).

Kutatási területek:
Épületek merevítése. Tartószerkezetek megerősítése, rekonstrukciója. Faszerkezetek tervezése, csomóponti kapcsolatai. Tartószerkezetek modellezése. Feszített vasbeton vasúti aljak viselkedése, modellezése, térbeli véges elemes modellezése.

Vezetői pozíció:
PI Innovációs Kft. ügyvezető igazgató 1995-től folyamatosan.

Előadás témája

Vasbeton vasúti aljak kísérleti és térbeli véges elemes modellezéssel való kutatásának eredményei

A vasúti pályákba beépített vasbeton keresztaljak egy részénél hosszirányú repedések alakultak ki. Az észlelt repedések olyan mechanikai jelenségek, amelyek elemzése a napi gyakorlatban alkalmazott tervezésnél magasabb szintű modellezést kíván. A hosszirányú repedések kapcsán végzett vizsgálataink egyértelműen bizonyították, hogy az aljak mechanikai viselkedésének vizsgálatai során a rúdszerkezetekre vonatkozó elméleti megfontolások nem elegendők. A vizsgálathoz egy alkalmasan megválasztott térbeli modellre van szükség, melynek segítségével a triaxiális feszültségi állapotban lévő szerkezet alakváltozásai, a belső erők eloszlása már megbízhatóan számítható. A kidolgozott számítási modell helyességét tényleges aljakon végzett kísérletekkel is ellenőriztük. A kapott eredmények segítségével az aljak térbeli feszültségi állapota vizsgálható, elemezhető. Az eredmények a tervezések során hasznosíthatók.

*okl. építőmérnök, Dr. techn., ny. egyetemi adjunktus, BME Hidak és Szerkezetek Tanszék, ügyvezető PI Innovációs Kft.

Levelezési cím:
drpintyoke [at] pikft.t-online.hu

1 Jogosultságok:
T-Tartószerkezeti tervezés, GT-Geotechnikai tervezés, Vezető tervező,
SZÉS1-Tartószerkezeti szakértés, SZÉS2 - Épületszerkezeti szakértés
ÉTSZ - Építéstechnológiai szakértő