dr. habil. Papp Ferenc

dr. habil. Papp Ferenc
Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék

Összefoglaló szakmai önéletrajz

A szerkezetépítő mérnöki diploma (BME, Építőmérnöki Kar) megszerzése után, 1979-ben tudományos segédmunkatársként kezdtem szakmai pályámat az akkori Építéstudományi Intézetben. Munkámat 1982-től az MTA tudományos segédmunkatársaként folytattam a BME Acélszerkezetek Tanszékén. Műszaki doktori címet szereztem 1982-ben, majd tanársegédi, illetve adjunktusi kinevezést kaptam. Az 1994. évet a Heriot-Watt University of Edinburgh egyetemen töltöttem a The Royal Society of London támogatásával, ahol az egyetem szenátusa Visiting Professor-i kinevezésben részesített. Az MTA műszaki tudomány kandidátusa címet 1996-ban védtem meg acél rúdszerkezetek számítógépes tervezése témában. A kandidátusi cím alapján 1997-ben doktori (PhD) címet kaptam a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Ugyanebben az évben egyetemi docensi kinevezést kaptam a BME Acélszerkezetek Tanszékére. 2010-ben a tudományos kategória alapfeltételeinek is megfelelő alkotás alapú pályázattal Dr.habil (BME) címet kaptam. 2014-ig a BME Hidak és Szerkezetek Tanszékének egyetemi docense voltam, magyar és angol nyelven tartottam előadásokat a BME Építőmérnöki Karán. 2014. március 3-tól, a BME és a Széchenyi István Egyetem megállapodása alapján, a Széchenyi István Egyetem Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszékén dolgozom. 2015-ben egyetemi tanári kinevezést kaptam, és a Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszéket vezetem.

Az elmúlt 15 évben több jelentős kutatási és K+F nyertes pályázat vezetője voltam. 1999 és 2002 között az OMFB ALK 168/98 projektet vezettem, amelynek célja a ConSteel konkurens acélszerkezeti tervező szoftver kifejlesztése volt. A K+F tevékenység közben 1999-2001 között témavezetője voltam az OTKA 29326 alapkutatási projektnek, amelynek keretében az acélszerkezetek konkurens és objektum-orientált alapú analízisét és optimális tervezését kutattuk. 2002-ben pályázó konzorciumot szerveztem, majd jelentős állami támogatást kaptam az NKFP 2002 2/16 számú e-Design projekt keretében. A nagyléptékű projekt célja az acél, vasbeton és acél-vasbeton szerkezetek komplex tervezését támogató, Internet alapú tudásbázis kifejlesztése volt.