Dr. Dunai László

Dr. Dunai László
Dr. Dunai László
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszék; dékán, tanszékvezető, egyetemi tanár

Önéletrajz

Dunai László építőmérnökként 1983-ban, matematikai szakmérnökként 1986-ban szerzett oklevelet a BME Építőmérnöki Karán. 1987-ben szerezte meg az Egyetemi doktori címet, a kandidátusi és a PhD címet 1996-ban nyerte el, 2002-ben habilitált. 2008-ban MTA doktori címet szerzett és 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia Levelező Tagjává választották. Nemzetközi kutatásait az Egyesült Államokban és Japánban végezte. Jelenleg a BME Hidak és Szerkezetek Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, 2013-óta az Építőmérnöki Kar dékánja. Főbb oktatási és kutatási területei: acél- és öszvérszerkezetek, vékonyfalú szerkezetek, hidak stabilitása és fáradása, végeselemes analízis és tervezés. 15 PhD disszertáció témavezetője. A CEN/TC250/SC3/AHGFE (VEM alapú méretezés) csoport vezetője, a CEN/TC250/SC3/WG5 (lemezes szerkezetek) és ECCS TC8/TWG8.3 (stabilitás/lemezes szerkezetek) bizottságok tagja.

Az előadás témája

Az új generációs acélszerkezeti Eurocode szabványok

A 2005-2006-ban megjelent első generációs acélszerkezeti Eurocode szabványok első jelentősebb átalakítása és revíziós folyamata napjainkban zajlik. A korábbi, 2007-2012 között végzett kisebb korrekciók és módosítások után a 2013-2020 közötti időszakban zajlik az acélszerkezetei Eurocode-ok első revíziós folyamata, melynek végén, jelenlegi tervek szerint 2020-2022 között, jelennek meg a második generációs acélszerkezeti Eurocode szabványok. Az előadás beszámol az új generációs Eurocode-ok fejlesztési stratégiájáról, a módosítások szempontrendszeréről, a szabvány átalakítás ütemezéséről, a fejlesztőbizottságok felépítéséről és azok tevékenységéről. A szabványfejlesztési munkának több magyar résztvevője is van, akik aktívan közreműködnek a CEN/TC250/SC3 különböző albizottságainak munkájában. Az előadás beszámol a hazai szakértőink nemzetközi szabványfejlesztői munkában való részvételéről, és az ezáltal nyújtott lehetőségeinkről. Az előadásban ismertetésre kerülnek a jelenlegi szabványokhoz képest jelentősebb eltérések, a módosítások a méretezési eljárásban. Részletesen bemutatásra kerülnek azok a témakörök, melyeken jelentősebb bővítés várható a szabványokban, illetve teljesen új részei lesznek (pl.: különösen nagy szilárdságú acélok, nagy áttörésekkel rendelkező szerkezetek, fejlett stabilitási eljárások, VEM alapú méretezés és numerikus modell alapú fáradásvizsgálati eljárások alkalmazása).